Koordinatörlükler
Prof. Dr. Oğuz Ozan BİLEN
Telefon No: 0414 318 1029
ozanbilen@harran.edu.tr

 Erasmus Koordinatörlüğü

Öğr. Gör. Murat BİRER
Telefon No: 0414 318 3649
muratbirer@harran.edu.tr

 Mevlana Koordinatörlüğü

Öğr. Gör. Celal ŞAHİN
Telefon No: 0414 318 1709
celalsahin@harran.edu.tr
 Farabi Değişim Programı Koordinatörlüğü

BOLOGNA

     
        
      
 
  

AKADEMİK TAKVİM

 

ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ

KİTAP ÇALIŞMALARI

              
    Dr. Öğr. Üyesi Ozan BALDAN

ETKİNLİKLER