Koordinatörlükler
 Prof. Dr. Oğuz Ozan BİLEN
 Telefon No: 0414 318 00 00 / 1029
 ozanbilen@harran.edu.tr

 Erasmus Koordinatörlüğü

 Öğr. Gör.  Abidin ÖZPEK
 Telefon No: 0414 318 00 00 / 1708 
 aozpek@harran.edu.tr

 Mevlana Koordinatörlüğü

 Öğr. Gör. Celal ŞAHİN
 Telefon No: 0414 318  00 00  / 1709
 celalsahin@harran.edu.tr
 Farabi Değişim Programı Koordinatörlüğü

BOLOGNA

     
        
      
 
  

AKADEMİK TAKVİM

 

ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ

ETKİNLİKLER