DEVLET KONSERVATUVARI BOLOGNA DERS İÇERİKLERİ             
 
  I. YARIYIL (GÜZ)
DERS KODU DERSİN ADI T U K AKTS ÖN ŞART
2401101 Türk Dili I 2 0 2 2  
2401102  Yabancı DİL l (İngilizce) 2 0 2 2  
2401103 Atatürk İlkeleri Ve İnkilap Tarihi l 2 0 2 2  
2401104 Piyano l 1 0 1 2  
2401105 Müziksel İşitme Okuma Yazma l 2 2 3 7  
2401106 Türk Müziği Teorisi l 2 2 3 6  
2401107 ÇALGI I 1 1 1,5 9  
2401108 Bağlama l          
2401109 Kanun l          
2401110 Ney l          
2401111 Tambur l          
2401112 Mey l          
2401113 Geleneksel Keman l          
2401114 Kaval l          
2401115 Tar l          
2401116 Geleneksel Viyolonsel l          
2401117 Vurmalı Çalgılar l          
2401118 Üç Telli Kemençe l          
2401119 Kemane l          
2401120 Geleneksel Klarnet l          
2401121 Dört Telli Kemençe l          
2401122 Ud l          
   TOPLAM KREDİ 12 5 14,5 30  
     
 ll. YARIYIL 
(BAHAR)  
DERS KODU DERSİN ADI T U K AKTS ÖN ŞART
2401201 Türk Dili II 2 0 2 2  
2401202 Yabancı DİL ll (İngilizce) 2 0 2 2  
2401203  Atatürk İlkeleri Ve İnkilap Tarihi ll 2 0 2 2  
2401204 Piyano ll 1 0 1 1  
2401205 Müziksel İşitme Okuma Yazma ll 2 2 3 6  
2401206 Türk Müziği Teorisi ll 2 2 3 6  
  SEÇMELİ l 2 0 2 2  
2401207 Müzik Tarihi l          
2401208 Genel Müzik Tarihi          
  SEÇMELİ II 0 2 1 2  
2401209 Koro l          
2401226 Ses Eğitimi I          
2401227 Halk Oyunları I          
2401210 ÇALGI II 1 1 1,5 7  
2401211 Ud ll          
2401212 Bağlama ll          
2401213 Kanun ll          
2401214 Ney ll          
2401215 Tambur ll          
2401216 Mey ll          
2401217 Geleneksel Keman ll          
2401218 Kaval ll          
2401219 Tar ll          
2401220 Geleneksel Viyolonsel ll          
2401221 Vurmalı Çalgılar ll          
2401222 Üç Telli Kemençe ll          
2401223 Kemane ll          
2401224 Geleneksel Klarnet ll          
2401225 Dört Telli Kemençe ll          
  TOPLAM KREDİ 14 7 17,5 30  
   
 lll. YARIYIL 
(GÜZ)
 DERS KODU DERSİN ADI T U K AKTS ÖN ŞART
2401301 Müziksel İşitme Okuma Yazma lll 2 2 3 6 2401105
2401302 Türk Müziği Teorisi lll 2 2 3 6  
2401303 Piyano lll 1 0 1 1  
2401304 Toplu Çalma - Eşlik l 0 2 1 2  
2401305 Armoni Kontrpuan - Eşlik l 2 0 2 2  
  SEÇMELİ lll 2 0 2 2  
2401306 Müzik Tarihi ll          
2401307 Türk Müzik Tarihi          
  SEÇMELİ lV 2 0 2 3  
2401308 Türk Halk Müziği Bilgileri l          
2401309 Geleneksel Türk Halk Müziği          
2401310 Koro ll          
2401327 Ses Eğitimi II          
2401328 Halk Oyunları II          
2401311 ÇALGI lll 1 1 1,5 8  
2401312 Ud lll          
2401313 Bağlama lll          
2401314 Kanun lll          
2401315 Ney lll          
2401316 Tambur lll          
2401317 Mey lll          
2401318 Geleneksel Keman lll          
2401319 Kaval lll          
2401320 Tar lll          
2401321 Geleneksel Viyolonsel lll          
2401322 Vurmalı Çalgılar lll          
2401323 Üç Telli Kemençe lll          
2401324 Kemane lll          
2401325 Geleneksel Klarnet lll          
2401326 Dört Telli Kemençe lll          
  TOPLAM KREDİ 12 7 15,5 30  
     
 IV. YARIYIL 
(BAHAR)
 DERS KODU DERSİN ADI T U K AKTS ÖN ŞART
2401401 Müziksel İşitme Okuma Yazma lV 2 2 3 6 2401205
2401402 Türk Müziği Teorisi lV 2 2 3 7  
2401403 Piyano lV 1 0 1 2  
2401404 Toplu Çalma - Eşlik ll 0 2 1 2  
2401405 Armoni Kontrpuan - Eşlik ll 2 0 2 2  
  SEÇMELİ V 2 0 2 3  
2401406 Türk Halk Müziği Bilgileri ll          
2401407 Geleneksel Türk Halk Müziği Uyg.          
2401408 Müzik Perfor.Bio-Mek.Ve Fiz.Tem.          
2401409 Koro lll          
2401426 Ses Eğitimi III          
2401427 Halk Oyunları III          
2401410 ÇALGI lV 1 1 1,5 8  
2401411 Ud IV          
2401412 Bağlama IV          
2401413 Kanun IV          
2401414 Ney IV          
2401415 Tambur IV          
2401416 Mey IV          
2401417 Geleneksel Keman IV          
2401418 Kaval IV          
2401419 Tar IV          
2401420 Geleneksel Viyolonsel IV          
2401421 Vurmalı Çalgılar IV          
2401422 Üç Telli Kemençe IV          
2401423 Kemane IV          
2401424 Geleneksel Klarnet IV          
2401425 Dört Telli Kemençe IV          
   TOPLAM KREDİ 10 7 13,5 30  
     
 V. YARIYIL 
(GÜZ)
 DERS KODU DERSİN ADI T U K AKTS ÖN ŞART
2401501 Bilgisayar l 2 0 2 2  
2401502 Geleneksel Türk Sanat Müziği 2 0 2 3  
2401503 Türk Halk Müziği Repertuarı l 0 4 2 3  
2401504 Toplu Çalma - Eşlik lll 0 2 1 3  
2401505 Organolojiye Giriş 2 0 1 3  
  SEÇMELİ Vl 2 0 2 4  
2401506  Piyano V          
2401507 Türk Müziğinde Edebi Unsurlar I
( Divan Edebiyatı)
         
2401508 Akustik/ Ses kayıt ve İşleme Teknolojisi          
2401532 Ses Eğitimi IV          
2401533 Halk Oyunları IV          
  SEÇMELİ Vll 3 0 3 4  
2401509 Dini Müzik l          
2401510 17.Yüzyıl Osmanlı Müziği          
2401511 Koro lV          
2401512 Müzik Kültürü          
2401513 Ses Sistemleri l          
2401514 Güncel ve Popüler Müzikler          
2401515 Armoni Kontrpuan-Eşlik lll          
2401516 ÇALGI V 1 1 1,5 8  
2401517 Ud V          
2401518 Bağlama V          
2401519 Kanun V          
2401520 Ney V          
2401521 Tambur V          
2401522 Mey V          
2401523 Geleneksel Keman V          
2401524 Kaval V          
2401525 Tar V          
2401526 Geleneksel Viyolonsel V          
2401527 Vurmalı Çalgılar V          
2401528 Üç Telli Kemençe V          
2401529 Kemane V          
2401530 Geleneksel Klarnet V          
2401531 Dört Telli Kemençe V          
   TOPLAM KREDİ   12 7 14,5 30  
 
 
VI. YARIYIL (BAHAR)
 DERS KODU DERSİN ADI T U K AKTS ÖN ŞART
2401601 Bilgisayar ll 2 0 2 2  
2401602 Geleneksel Türk Sanat Müziği Uyg. 2 0 2 2  
2401603 Türk Halk Müziği Repertuarı ll 0 4 2 3  
2401604 Toplu Çalma - Eşlik lV 0 2 1 2  
2401605 Müzik Biçimleri 3 0 3 3  
2401606 Çalgı Bakım Onarım Bilgisi 0 2 1 2  
  SEÇMELİ Vlll 2 0 2 3  
2401607 Piyano Vl          
2401608 Türk Müziğinde Edebi Unsurlar II ( Halk Edebiyatı)          
2401632 Ses Eğitimi V          
2401633 Halk Oyunları V          
  Kariyer Planlama          
  SEÇMELİ IX 3 0 3 5  
2401609 Dini Müzik ll          
2401610 18.Yüzyıl Osmanlı Müziği          
2401611 Koro V          
2401612 Ses Sistemleri ll          
2401613 Caz Müziği Tarihi          
2401614 Dünya Müzik Kültürlerine Giriş          
2401615 Armoni Kontrpuan- Eşlik lV          
2401616 ÇALGI Vl 1 1 1,5 8  
2401617 Ud Vl          
2401618 Bağlama Vl          
2401619 Kanun Vl          
2401620 Ney Vl          
2401621 Tambur Vl          
2401622 Mey Vl          
2401623 Geleneksel Keman Vl          
2401624 Kaval Vl          
2401625 Tar Vl          
2401626 Geleneksel Viyolonsel Vl          
2401627 Vurmalı Çalgılar Vl          
2401628 Üç Telli Kemençe Vl          
2401629 Kemane Vl          
2401630 Geleneksel Klarnet Vl          
2401631 Dört Telli Kemençe Vl          
  TOPLAM KREDİ   13 9 17,5 30  
     
 Vll. YARIYIL 
 (GÜZ)
 DERS KODU DERSİN ADI T U K AKTS ÖN ŞART
2401701 Çalgı Öğretimi 2 0 2 2  
2401702 Türk Sanat Müziği Repertuarı l 0 4 2 2  
2401703 Performansı Analizi ve Bitirme Kons. 2 2 3 6  
2401704 Oyun, Dans ve Müzik 1 2 2 2  
  SEÇMELİ X 2 2 3 3  
2401705 Orkestra l          
2401706 Oda Müziği l          
2401707 Toplu İcra l          
  SEÇMELİ Xl 3 0 3 4  
2401708 19.Yüzyıl Osmanlı Müziği          
2401709 20.Yüzyıl Türk Müziği          
2401710 Askeri Müzik          
2401711 Müzikte Araştırma Yöntemlerine Giriş          
2401712 Bilimsel Araştırma Teknikleri          
  Seçmeli Xll 3 0 3 3  
2401713 Türk Müziği Çok Seslendirme          
2401714 Müzik Felsefesine Giriş          
2401715 Bağlamada Çalıp Söyleme Geleneği l          
2401716 ÇALGI Vll 1 1 1,5 8  
2401717 Ud Vll          
2401718 Bağlama Vll          
2401719 Kanun Vll          
2401720 Ney Vll          
2401721 Tambur Vll          
2401722 Mey Vll          
2401723 Geleneksel Keman Vll          
2401724 Kaval Vll          
2401725 Tar Vll          
2401726 Geleneksel Viyolonsel Vll          
2401727 Vurmalı Çalgılar Vll          
2401728 Üç Telli Kemençe Vll          
2401729 Kemane Vll          
2401730 Geleneksel Klarnet Vll          
2401731 Dört Telli Kemençe Vll          
   TOPLAM KREDİ   14 11 19,5 30  
   
 Vlll. YARIYIL 
(BAHAR) 
 DERS KODU DERSİN ADI T U K AKTS ÖN ŞART
2401801 Türk Sanat Müziği Repertuarı ll 0 4 2 2  
2401802 Müzik Estetiğine Giriş 3 0 3 4  
2401803 Osmanlıca 2 0 2 4  
2401804 Bitirme Konseri 1 1 1,5 4  
  SEÇMELİ Xlll 2 2 3 3  
2401805 Orkestra ll          
2401806 Oda Müziği ll          
2401807 Toplu İcra ll          
  SEÇMELİ XlV 2 0 2 5  
2401808 Koro ve Yönetimi          
2401809 Bağlamada Çalıp Söyleme Geleneği ll          
2401810 Şanlıurfa Müzik Geleneği          
2401811 ÇALGI Vlll 1 1 1,5 8  
2401812 Ud Vlll          
2401813 Bağlama Vlll          
2401814 Kanun Vlll          
2401815 Ney Vlll          
2401816 Tambur Vlll          
2401817 Mey Vlll          
2401818 Geleneksel Keman Vlll          
2401819 Kaval Vlll          
2401820 Tar Vlll          
2401821 Geleneksel Viyolonsel Vlll          
2401822 Vurmalı Çalgılar Vlll          
2401823 Üç Telli Kemençe Vlll          
2401824 Kemane Vlll          
2401825 Geleneksel Klarnet Vlll          
2401826 Dört Telli Kemençe Vlll          
  TOPLAM KREDİ 11 8 15,0 30  
 
 
  
      

      
  
        
 

     KALİTE YÖNETİM BİLGİ SİSTEMİ
       (Öneri İstek Şikayet Bilgi Talebi)
                   
 
    
                
           Yetenek Kapısı Platformu
        

                Giriş İçin Tıklayınız..

               Duyuru Arşivi
             
Arşiv için Tıklayınız...
                  ETKİNLİKLER
           Tasavvuf Müziği Konseri